Kontakt

Tel: 775 174 705

e-mail: veronikahrab@centrum.cz

nebo : info@jogatecka.cz

 

 

Ochrana osobních údajů.

 

Ochrana osobních údajů.

Velmi si cením svých klientů, a proto je pro mě ochrana osobních údajů, ochrana klienta, na prvním místě.

Od 25/5 2018 vchází v platnost nařízení EU - tzv. GDPR (General Data Protection Regulation), týkající se ochrany osobních údajů, které střídá dosud platný zákon o ochraně osobních údajů 101/2000 Sb.

Veškeré údaje, kterých se mi dostává skrze webové stánky, chráním a zpracovávám v souladu s tímto nařízením.

Osobní údaje získávám pouze na základě dobrovolného rozhodnutí klienta, například při vyplnění odběru novinek či rezervace na lekci a klient si může kdykoli zažádat o vymazání z odběru, a to odesláním e-mailu či telefonicky.

Správce vašich dat: Jsem fyzická osoba a jmenuji se Veronika Hrabáková, Mgr., IČO: 06386385, s provozovnou J. Suka 1325/1a, 415 01 Teplice, správce webové stránky www.jogatecka.cz a www.veronikahrabakovapoweryoga.cz, Facebook: Joga. a Veronika Hrabáková Poweryoga.

Jako správce vašich dat, pracuji s vašimi osobními údaji a určuji, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybírám případné další zpracovatele, kteří mi se zpracováním budou pomáhat, pouze za účelem našeho obchodního vztahu mezi Vámi jako klientem a námi jako poskytovatelem služeb.

Rozsah osobních údajů a účely zpracování

Zpracovávám osobní údaje, které mi svěříte sami, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):
Poskytování služeb: vaše osobní údaje v rozsahu: e-mail, jméno, příjmení, telefon.
Vedení účetnictví: jste-li zákazníky, vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebuji, abych vyhověla zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů a pro vedení daňové evidence.
Komunikace a marketing: zasílání newsletterů, nabídek na akce a ostatní obchodní komunikace. Jedná se o vaše osobní údaje jako je e-mail a jméno a příjmení. Jste-li naším zákazníkem, děláme tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládám, že vás naše novinky zajímají, a to po dobu 5 let od poslední objednávky. Pokud nejste naším zákazníkem, zasíláme vám newslettery jen na základě vašeho souhlasu, po dobu 5 let od udělení. V obou případech můžete tento souhlas odvolat tím, že nám odpovíte na email a sdělíte nám, že si již nepřejete, aby vaše údaje byly mnou spravovány.
Pořízení fotografické dokumentace:
skupinové akce např. semináře a workshopy apod. Vaše fotografie slouží k dokumentaci události. Vaše osobní údaje si ponecháváme po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsme v konkrétních případech neuvedli jinak.

Ochrana osobních údajů a jejich zabezpečení a jejich zpracování: Vaše osobní údaje chráníme v maximální možné míře našich technických možností a sledujeme technický pokrok a budeme ochranu neustále zlepšovat.

Prohlašuji

Prohlašuji, že jako správce vašich osobních údajů splňuji veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že:

  • budu zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu,
  • plním dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů,
  • umožním a budu vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

Cookies

Při procházení mých webových stránek zaznamenáváme vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímám jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věřím, že díky tomu vám můžu nabídnout ještě lepší služby.

Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány jen na základě vašeho souhlasu.

 

Je možné, že se v budoucnu rozhodnu využít další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. Slibuji vám však, že v takovém případě při výběru, budu na zpracovatele klást maximální nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte mě prostřednictvím e-mailu: veronikahrab@centrum.cz

Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů.

Díky právu na přístup mě můžete kdykoli vyzvat a já vám je doložím ve lhůtě 14 dní, jaké vaše osobní údaje zpracovávám a proč.

Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.

Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracovávám vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádím zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesl námitku proti zpracování.

Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. (např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.)


Právo na výmaz (být zapomenut)

Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Nechci na vás zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo. V takovém případě vymaži veškeré vaše osobní údaje od sebe/ ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebuji/potřebujeme 30 dní.

V některých případech jsem vázána zákonnou povinností, a např. musím evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smaži všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budu informovat na e-mail.


Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení

E-maily s inspirací, články či produkty a službami vám zasílám, jste-li můj zákazník na základě mého oprávněného zájmu.
Pokud zákazníkem ještě nejste, posílám vám je jen na základě vašeho souhlasu. V obou případech můžete ukončit odběr mých e-mailů odpovědí na veronikahrab@centrum.cz/info@jogatecka.cz nebo telefonicky na čísle 775 174 705

Mlčenlivost

Dovolujeme si vás ujistit, že naši zaměstnanci i spolupracovníci, kteří budou zpracovávat vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů se mnou. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

Veškeré zpracování osobních údajů bude prováděno na území EU.